Bratrovrah a tvůrce státu : život a doba knížete Boloslava I. (图书, 1998) [Portland Community College Library]
跳到内容
Bratrovrah a tvůrce státu : život a doba knížete Boloslava I. 预览资料
关闭预览资料

Bratrovrah a tvůrce státu : život a doba knížete Boloslava I.

著者: Michal Lutovský
出版商: Praha : Set out, cop. 1998.
版本/格式:   打印图书 : 传记 : 捷克语(Czech) : 1. vyd查看所有的版本和格式
取得资料的在线复本... 取得资料的在线复本...

在图书馆查找

正在查找此资料的位置以及馆藏信息... 正在查找此资料的位置以及馆藏信息...

WorldCat

在全球的图书馆查找
全世界的图书馆都拥有这资料

详细书目

提及的人: Boleslav, češki knez
材料类型: 传记
文档类型 图书
所有的著者/提供者: Michal Lutovský
ISBN: 8090205887 9788090205888
OCLC号码: 444581966
描述: 162 str. : ilustr. ; 21 cm.
责任: Michal Lutovský.
有关这份资料的检索注释 有关这份资料的检索注释

评论

用户提供的评论

标签

争取是第一个!
确认申请

你可能已经申请过这份资料。如果还是想申请,请选确认。

关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.